Artikelindex

SNOOKER REGELS
Frame
Een ‘frame’ is beëindigd, wanneer

 • een van de spelers opgeeft of
 • de zwarte bal uiteindelijk gepot is of er een fout gemaakt wordt als alleen zwart en de speelbal nog op tafel zijn.

Game (spel)
Een game is een overeengekomen aantal frames.

Match (wedstrijd)
Een match is een overeengekomen aantal games.

Ballen

 • de witte bal is de speel (cue-)bal
 • de 15 rode en
 • 6 gekleurde ballen zijn objectballen.

Striker (stoter)
Degene die speelt of gaat spelen wordt de striker genoemd en blijft dit tot de stroke of break beëindigd is.

Stroke (stoot)
Een stroke is gemaakt wanneer de striker de speelbal met de pomerans aanstoot.

Een stroke is geldig wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • op het moment van aanstoten van de speelbal, moeten alle ballen stilliggen en zonodig alle kleuren correct op hun ‘spot’
 • de speelbal moet niet geduwd maar gestoten worden
 • de speelbal mag slechts eenmaal geraakt worden in een stroke
 • op het moment van de stroke moet tenminste één voet van de striker de grond raken
 • de striker mag geen enkele andere bal raken dan de witte speelbal
 • geen enkele bal mag van de tafel afspringen.

Een stroke is ten einde als alle ballen stilliggen en de scheidsrechter beslist heeft dat de striker de tafel heeft verlaten.

In-hand
De speelbal is ‘in-hand’, wanneer hij in een pocket of van de tafel gesprongen is. De bal blijft in-hand, totdat hij uit de ‘D’ gespeeld wordt of tot er een fout gemaakt wordt.

In-play
De speelbal is ‘in-play’ wanneer hij niet in-hand is.

Objectballen zijn in play, wanneer zij op de spots liggen en blijven dit to zij in de pocket komen of van de tafel gespeeld worden.

 • Het gebruik van de keu om de speelbal in de goede positie te leggen: als de scheidsrechter van mening is dat de speler niet tracht te stoten, terwijl de pomerans de speelbal wel raakt, dan is de bal niet in play.
  Bal on

Elke bal die volgens de regels het eerst door de speelbal geraakt mag worden, is een bal ‘on’.

Nominated (aangeduide) bal
Een nominated bal is een objectbal, die door de speler bepaald of, ter goedkeuring door de scheidsrechter, aangewezen wordt en welke door de speelbal als eerste geraakt dient te worden.

 • Op verzoek van de scheidsrechter dient de speler kenbaar te maken welke bal ‘on’ is.

Pot
Men spreekt van een ‘pot’, wanneer een objectbal, na contact met een andere bal en volgens de reglementen, in een pocket gespeeld wordt.

Wanneer het een kleur betreft, moet de bal terug op zijn spot geplaatst worden voor de volgende stroke gemaakt wordt, tot de definitieve pot.

Als er gestoten is, terwijl één of meerdere ballen niet correct waren ‘gespot’ en er geen foul is toegekend, dan zal/zullen de ballen:

 • wanneer ze op tafel zijn, beschouwd worden als correct ‘gespot’
 • wanneer ze niet op tafel zijn gespot worden als de fout wordt toegekend.
 • De striker is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing op de spot voordat er gestoten wordt.
 • De rode ballen worden nooit op de tafel teruggeplaatst, ondanks het feit dat een speler voordeel zou kunne hebben van een fout.

Break
Als een bal gepot wordt, moet dezelfde speler de volgende stroke maken. Een break is een aantal opeenvolgende pots in één beurt.

Forced off the table (uitspringende ballen)
Een uitspringende bal is een bal die tot stilstand komt buiten het speel-oppervlak van de tafel en niet in een pocket. Wanneer het een kleur betreft, moet de bal, indien mogelijk, op zijn eigen spot teruggeplaatst worden, voordat de volgende stroke gespeeld wordt.

Foul (fout)
Een foul is elke handeling die indruist tegen deze reglementen.


Snookered
Een bal is snookered als een rechtstreekse stroke in een rechte lijn naar eender welke bal ‘on’, gehinderd wordt door één of meerder ballen niet ‘on’.

Betreft het een bal uit de ‘D’ (in-hand), dan wordt hij alleen ‘snookered’ indien gehinderd vanuit elke positie op of binnen de lijnen van de ‘D’.

Als de speelbal gehinderd wordt door meer dan één bal, is de bal die het dichtst bij de speelbal ligt, de daadwerkelijke snookerbal.

Angled
De speelbal is ‘angled’ als een rechtstreekse stroke in een rechte lijn naar welk deel dan ook van elke bal ‘on’, gehinderd wordt door een hoek van de band.

Is de speelbal ‘angled’ na een fout, dan zal de scheidsrechter ‘ball angled’ aankondigen en mag de speelbal, indien de striker dit verkiest, uit de ‘D’ gespeeld worden.

Occupied (bezet)
Een spot is ‘occupied’ als een bal er niet op geplaatst kan worden, zonder een andere bal te raken.

Push Stroke (duwstoot)
Een push stroke is een fout en wordt begaan wanneer de pomerans met de speelbal in contact blijft,

 • wanneer de speelbal contact maakt met de objectbal of
 • nadat de speelbal met z’n voorwaartse beweging is begonnen.

Ingeval de speelbal en een objectbal elkaar bijna raken, zal de stroke als reglementair beschouwd worden als de speelbal de objectbal zo licht mogelijk raakt.

Jump Shot (springstoot)
Men spreekt over een jump shot als de speelbal over een andere bal springt, behalve wanneer eerst de objectbal geraakt wordt en de speelbal daarna pas over een andere bal springt.

 • Als de speelbal over de objectbal springt en deze tijdens het springen raakt, wordt dit beschouwd als een jump shot.

Miss
Een ‘miss’ wordt gegeven wanneer de referee van mening is dat de speler niet naar beste kunnen geprobeerd heeft de bal ‘on’ te raken.